Логистика

Логистични услуги

    • Извършване на административни процедури по внос и износ на всички видове стоки в и извън Европа;
    • Съдействие при организиране на транзит на стоки, представителство и митническо оформяне чрез митнически агенти;
    • Митническо складиране, временно складиране, франко складиране;
    • Комплексни решения за вътрешен и международен товарен транспорт: морски, въздушен, железопътен, автомобилен и комбиниран транспорт;