Коорпоративо и Търговско Право

Какво може да направи Тирас за вас?

Дружествено право

 • Ежедневни насоки в правните структури;
 • Подкрепа за стратегически корпоративни реорганизации;
 • Вътрешни и международни транзакции (като сливания, придобивания и съвместни предприятия);
 • Предоставяне на корпоративни юридически секретарски услуги;
 • Капиталови инвестиции, капиталови инвестиции;

Търговско право

 • Договори, обхващащи;
  Лицензиране на софтуер;
 • Поддръжка и поддръжка,
 • Онлайн правила и условия.
 • Интелектуална собственост