Автомобилният и информационният сектор в България формират 20 на сто от брутния вътрешен продукт, 30 на сто от износа на страната и най-важното – 99 на сто от произведеното се изнася.