BIO OILS KOLEV & CO Ltd

Компанията

Производител на растителни масла и хранителни добавки в България

"Био Ойлс Колев и Ко" ООД е конкурентноспособна, високотехнологична и иновативна компания, създадена през 2014 г. за производство на биологични храни и хранителни добавки на базата на нова интегрирана технология за третиране на отпадъци.

Понастоящем "Био ойлс Колев и Ко" ООД има:

Екип от висококвалифициран управленски, инженерен и научен персонал
Експериментална производствена площадка, която позволява реално тестване на технологични процеси, иновации и разработки
Ремонтна база, осигуряваща 24-часова поддръжка на целия технологичен процес
Напълно автоматизирани технологични и производствени процеси
Завод с капацитет 200 млн. тона годишно за предварителна обработка и екстракция на растителни масла
Склад за 2000 кг растителни масла
Склад за 10 МТ кюспе
Склад за 10 МТ семена и ядки
Инсталация за преработка и извличане на етерични масла и лечебни растения (роза олеоза, трибулус терестрис, сладък пелин и др.)
Линия за преработка на безглутенови брашна (нахут, ориз, лимец и др.), състояща се от 3 индустриални каменни мелници на датската компания "Skiold", и последваща преработка за получаване на различни крайни тестени продукти
Дружеството има активен и ежегодно контролиран сертификат за HACCP, издаден наһттр://.... от ...


Основната дейност на фирмата с наименование "Био ойлс Колев и Ко" ООД е в областта на производството, продажбите, научноизследователската и развойната дейност и управлението на натурални растителни масла за хранителни, козметични и фармацевтични цели, както и на селскостопански продукти.

По отношение на хранителните добавки дружеството работи на открития пазар с крайни клиенти под регистрираната търговска марка "Message from Nature".

Процесът на опаковане на хранителни добавки се извършва в няколко дружества, притежаващи необходимите лицензи за опаковане на хранителни добавки, като например:

"RAMKOFARM", България, София

- 5000 бр. опаковки/месец, http://ramcopharm.bg/index.php/en/

"PHYTOPHARM", България, Троян

- 10,000-15,000 бр./месец, http://phytopharma.eu/

"Goerlich Pharma International", Германия

- до 100 000 бр. месечно, http://www.goerlich-pharma.com/

Следващата ни цел е да разширим и модернизираме съществуващата производствена линия за студено пресовани растителни масла, използвани за хранителни и козметични цели, както и за хранителни добавки, използвани за превенция на много заболявания и като част от здравословен и пълноценен хранителен режим. Основната цел е закупуването и пускането в експлоатация на иновативната технология Freon 134a за екстракция на активни съставки и вещества от растителен произход, както и последващото им опаковане под формата на капсули и таблетки.

За да се постигне ръст на производствения капацитет и годишния оборот на дружеството, е необходимо финансиране на изготвения инвестиционен проект (чрез привличане на стратегически партньор или заеми от частни инвеститори) и капитал в размер на 1,2 млн. евро.

Нуждите от финансиране през следващите оперативни години ще бъдат изцяло покрити от капацитета на дружеството, ако растежът остане в рамките на прогнозирания сценарий, съгласно приложения бизнес план.

 

Назад към блога