Секторите на автомобилостроенето и информационните технологии в България създават 20% от брутния вътрешен продукт, 30% от износа на страната и, което е най-важното, 99% от произведеното в тях се изнася.

През 2012 г. в автомобилния сектор в България са работили 30 компании и 9 000 души, а оборотът е бил около половин милиард евро (по-малко от 1% от БВП). Сега (2020 г.) има повече от 250 дружества, повече от 60 000 заети лица, с оборот от 6,5 млрд. евро (повече от 10 % от БВП). И това е само началото.

Няма автомобилен компонент, който да не се произвежда в България. Компонентите са от различни видове метални агрегати, алуминий, пластмаса ... Но най-големите успехи и потенциал на България са, от една страна, електронните компоненти (наследство от времето на комунизма) и софтуерът.

Повече от половината от вътрешната стойност на един съвременен автомобил се дължи на софтуера и електрониката в него, което означава голяма възможност за България, защото тя може да се утвърди като производител на най-скъпите и най-доходоносните автомобилни изделия на бъдещето. От правителствената агенция за инвестиции съобщиха, че в момента три екипа от големи, световноизвестни германски компании обикалят България и търсят места за дейността си. Една от трите избира място за производство на компоненти за електрически автомобили.

Преплитането на автомобилната и софтуерната индустрия е факт с голяма социално-икономическа синергия, като се има предвид, че заетите в тези сектори винаги са представители на по-образованата и по-професионална работна сила и че заплатите в сектора са около 3-4 пъти по-високи от средната за страната (от около 1000 лева, равняващи се на около 500 евро). Нещо повече, много млади хора, които в миналото, след като са получили квалификационните си степени в чужбина, не са намерили задоволителна реализация у дома, сега могат наистина да се борят за достойни позиции и кариера, без да имат за какво да завиждат на своите немски или френски връстници и колеги.
Назад към блога