Навигиране в българския бизнес пейзаж: Перспективите на консултантската компания "Тирас"

Икономическият възход на България е неоспорим, със стабилен ръст на БВП от 3,4% през 2023 г. [1] и стратегическо положение в Югоизточна Европа, което улеснява процъфтяващата търговска среда. Последните тенденции сочат рязко нарастване на преките чуждестранни инвестиции, които през миналата година достигнаха 1,19 млн. евро[2].

 

Тирас, водеща бутикова консултантска фирма, помага на чуждестранните предприятия да се възползват от икономическия импулс на България. Само през 2023 г. Тирас е предоставила правни, счетоводни и бизнес консултации на над 100 международни клиенти, което е довело до 75% увеличение на успешните навлизания на пазара.

Българският пазар предоставя уникални данъчни и фискални възможности и Тирас се отличава с това, че превежда бизнеса през тези тънкости. Например съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане дивидентите се ползват с данъчно предимство, като са освободени от данък при реинвестиране. Когато се разпределят на физически лица, юридически лица с нестопанска цел или нерезиденти извън ЕС или ЕИП, се прилага данък при източника в размер само на 5%.

Всъщност специално разработените услуги на фирмата са допринесли за забележителния 30% ръст на приходите на нейните клиенти през първата година от навлизането им на пазара.

В обобщение, икономическият пейзаж на България процъфтява, а Тирас доказа, че е допринесла за успеха на чуждестранния бизнес. С опит в подпомагането на повече от 100 международни предприятия и постигане на 30% ръст за своите клиенти, Тирас е консултантската компания за фирми, които се стремят да се ориентират и да се възползват от процъфтяващия пазар на България.[1] БВП в размер на 95 582 млн. евро за 2023 г. (прогноза на БНБ) и 85 799,4 млн. евро за 2022 г. (данни на НСИ към 19.10.2023 г.).

[2] Българска народна банка, "Преки инвестиции януари - октомври 2023 г.".

Назад към блога