Европейска комисия: България е извадена от списъка на страните с макроикономически дисбаланси.

За първи път България е сред 15-те държави без макроикономически дисбаланси. Първоначално България беше в списъка на държавите с прекомерни дисбаланси, преди две години беше включена в списъка на държавите с дисбаланси, а сега вече напълно отпадна от списъка на проблемните държави.
Като цяло обаче макроикономическите проблеми в ЕС остават. Три държави от ЕС продължават да имат дисбаланси (Гърция, Кипър и Италия), а девет други държави имат дисбаланси (включително съседните Румъния и Хърватия).
Само една държава беше извадена от черния списък тази година и това е България. Една от причините за това подобрение са предприетите мерки за подготовка за влизане в ERM II. Самият факт, че страната вече не страда от макроикономически дисбаланси, е допълнителен аргумент за приемането ѝ в ERM II. Другата кандидатка за ERM II (Хърватия) все още е в списъка на страните с макроикономически дисбаланси и ще трябва да положи допълнителни усилия, за да се справи с проблемите.
Назад към блога