Европейската комисия: България е извадена от списъка на страните с макроикономически дисбаланси.